/Amenzi rutiere: Șoferii pot achita doar 25% din suma amenzii
Amenzi rutiere

Amenzi rutiere: Șoferii pot achita doar 25% din suma amenzii

Află care este procedura de achitare a unor amenzi rutiere doar cu 25 la sută din suma totală.

Fiecare șofer cunoaște că, dacă reușește să-și achite amenda în timp de 72 de ore de la întocmirea procesului verbal, atunci plătește doar 50% din suma integrală.

Însă în lege mai este stipulat un punct despre care nimeni nu vorbește iar șoferii nu sunt informați.

În luna decembrie a anului 2018 au intrat în vigoare un șir de modificări a Codul Contravențional, care a fost completat cu un nou capitol: „Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției

Această procedură presupune achitarea unor amenzi mai mici, și anume o doime din minimul amenzii plătite, în cazul examinării contravenției în baza constatărilor personale ale agentului constatator sau o doime din maximul sancțiunii sub formă de amendă în cazul încheierii unui acord de colaborare.

Astfel, legea prevede posibilitatea încheierii unui acord de colaborare între agentul constatator, după caz, procuror și contravenient, care își recunoaște vina, integral, în schimbul unei pedepse reduse.

Acordul poate fi încheiat în orice moment al procesului contravențional până la soluționarea în fond a cauzei.

Amenzi rutiere: Ce prevede legea

Examinarea faptei contravenționale în baza constatărilor personale 
ale agentului constatator

(1) În cazul depistării unei fapte ce constituie contravenție, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenție dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) contravenția poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator și nu necesită acumulare de probe;
b) persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăției, și recunoaște săvârșirea contravenției;
c) examinarea contravenției și aplicarea sancțiunii țin de competența agentului constatator;
d) contravenția nu este pasibilă de sancțiunea confiscării bunurilor în conformitate cu art. 4397.
(2) În cazul săvârșirii contravenției de către un minor, procedura simplificată poate fi aplicată doar în condițiile asistării acestuia de către reprezentantul său legal.
(3) În cazul tragerii la răspundere contravențională în condițiile alin. (1), agentul constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancțiune egală cu o doime din minimumul sancțiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărții a doua.

Așadar, în cazul în care sunteți deacord cu fapta săvârșită, cereți agenților INP să fie întocmit actul de colaborare pentru procedura simplificată! 

După care achitați amenda în timp de 72 de ore și profitați de ”reducerea” de 75% din suma integrală a amenzii!

realizat de Drochia Reporter cu referire la radiochisinau.md

Distribuie acest articol: