/Asigurare medicală individuală: Ce trebuie să cunoască solicitanții
Asigurare medicală individuală

Asigurare medicală individuală: Ce trebuie să cunoască solicitanții

Primele de asigurare medicală individuală în sumă fixă sunt colectate în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Majoritatea banilor acumulați (97%) sunt destinați serviciilor medicale pe care Compania Națională de Asigurări în Medicină le achită atât instituțiilor medicale publice, cât și private în baza contractelor încheiate.

Cealaltă parte este utilizată pentru activități de profilaxie (imunizare, screening-uri), dezvoltarea şi modernizarea prestatorilor de servicii medicale, gestionarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Sunt precizări pe care le face CNAM într-un material cu „10 întrebări şi răspunsuri utile pentru persoanele care se asigură în mod individual”, citat de IPN.

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă este o contribuție bănească pe care persoanele fizice neangajate, care nu fac parte din categoriile de persoane asigurate de Guvern, o achită anual, asigurându-și riscul de îmbolnăvire.

Mărimea primei de asigurare în sumă fixă este stabilită prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, adoptată în fiecare an de Parlament.

Pentru anul 2021, mărimea primei rămâne 4.056 de lei.

Sunt obligate să se asigure în mod individual mai multe categorii de plătitori.

Este vorba despre proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă, cu excepția persoanelor cu dizabilități și pensionarilor.

Trebuie să se asigure individual și fondatorii de întreprinderi individuale, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti și alte categorii de contribuabili.

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă este achitată în fiecare an de la 1 ianuarie până la data de 31 martie inclusiv, perioadă în care sunt aplicate şi reduceri pentru unele categorii de plătitori.

În 2021, proprietarii de teren agricol vor putea beneficia de reduceri de 75% din mărimea primei şi vor achita 1.014 lei. 

Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, vor beneficia de reduceri de 60% şi vor achita 1.622,40 lei.

Fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova vor achita 2.028 de lei, ceea ce reprezintă 50% din prima de asigurare medicală.

Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie.

În cazul în care prima este plătită după data de 31 martie, statutul de asigurat este acordat peste 7 zile din momentul achitării primei şi a penalităţilor aferente acesteia. Statutul de persoană asigurată în mod individual este valabil până la data de 31 decembrie a anului de gestiune pentru care a fost achitată prima de asigurare medicală obligatorie.

Începând cu 1 aprilie, persoanele care nu s-au asigurat în termenul stabilit de legislație vor plăti integral prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, precum şi penalități (0,1% din suma primei pentru fiecare zi de întârziere), sancțiuni financiare, după caz, iar statutul de asigurat va fi acordat după șapte zile din momentul achitării.

realizat de Drochia Reporter cu referire la ipn.md

Distribuie acest articol: