/Proiect de lege înregistrat în Parlament: Eliberarea certificatului de divorț nu va fi obligatorie
Eliberarea certificatului de divorț

Proiect de lege înregistrat în Parlament: Eliberarea certificatului de divorț nu va fi obligatorie

Eliberarea certificatului de divorț nu va mai fi obligatorie în cazul desfacerii căsătoriei prin hotărârea instanței de judecată.

În Parlament a fost înregistrat un proiect de modificare a Codului familiei în acest sens.

Autorul proiectului propune modificarea art. 39, alin. (2) din Codul Familiei, care va avea un nou cuprins:

”În cazul desfacerii căsătoriei la organul de stare civilă sau la notar soții nu au dreptul să încheie o nouă căsătorie până la obținerea certificatului de divorț de la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestora. Dacă problema divorţului a fost soluţionată pe cale judecătorească soţii nu au dreptul să încheie o nouă căsătorie până la obținerea hotărârii judecătorești ce a rămas definitivă”.

Autorul modificării susține că hotărârea instanței de judecată este suficienă pentru a confirma starea civilă – divorțat., iar obligativitatea eliberării certificatului de divorț să fie stabilită doar dacă căsătoria este desfăcută pe cale notarială sau la oficiul stării civile.

Astfel, pe actul de căsătorie se va consemna schimbarea stării civile a persoanei fizice, iar în rubrica ”mențiuni” se va face înscrierea privind divorțul (doar la solicitare se va elibera un extras de pe actul de căsătorie cu aceeași mențiune).

Potrivit autorului proiectului, organele care asigură înregistrarea de stat a actelor de stare civilă trebuie să stopeze întocmirea actelor de divorț.

În prezent, după pronunțarea hotărârii de judecată privind desfacerea căsătoriei, funcționarii de la serviciul de stare civilă întocmesc actul de divorț și eliberează certificatul în temeiul acestuia.

În prezent, norma supusă modificării prevede că ”Dacă problema divorţului a fost soluţionată pe cale judecătorească, acesta urmează a fi înregistrat în modul prevăzut pentru înregistrarea de stat a actelor de stare civilă. Soţii nu au dreptul să încheie o nouă căsătorie până la obţinerea certificatului de divorţ de la organul stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestora”.

realizat de Drochia Reporter cu referire la bizlaw.md

Distribuie acest articol: