/Impozit auto 2020: Câte taxe trebuie să achite anual un proprietar de automobil în Moldova
Impozit auto 2020

Impozit auto 2020: Câte taxe trebuie să achite anual un proprietar de automobil în Moldova

Găsiți mai jos un calculator de impozit auto pentru anul 2020.

La mijlocul anului 2019, în Republica Moldova erau înregistrate un milion de unități de transport. Cifra totală includea atât maşini noi, cât şi vechi, iar peste 625 mii erau autoturisme.

Experți economici prognozează că, în cel mult 10 ani, în Moldova va avea loc dublarea, până la 2 milioane, a numărului de mijloace de transport.

Dar până atunci, în acest an Republica Moldova a mai bătut un record: numărul de mașini la 1000 de familii a depășit cifra de 500 unități, ceea ce înseamnă că fiecare a doua familie dispune de un automobil. 

În acest context, Moldova.org a stabilit câte taxe  „la stat” trebuie să achite un proprietar de automobil în Moldova. 

Aceasta nu înainte, totuși, de a menționa că, după calitatea drumurilor, țara noastră se află abia pe locul 128 din 137 de state, într-un top realizat de Forumul Economic Mondial.

Deci, anual posesorii de automobile achită trei plăți obligatorii – taxa rutieră, testarea tehnică și polița de asigurare auto. Dintre acestea doar prima merge „la stat”, aceasta purtând lungul generic „taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova”.

Taxa rutieră este achitată atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în țara noastră. 

Potrivit legislației în vigoare, obiect al impunerii acestei taxe sunt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova: motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.

Taxa se achită o dată în an printr-o plată unică şi în volum deplin. Trebuie de menționat că aceasta se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a motorului.

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Moldova

Taxa la motociclete sunt calculate și prevăzute în Codul Fiscal:

 • Motociclete: până la 500 cm3 inclusiv unitate – 300 lei
 • Motociclete peste 500 cm3 unitate – 600 lei/unitate

Cea la autoturismele trebuie calculată reieșind din următoarele criterii:

 • de până la 2000 cm3 inclusiv cm3 0, 60 lei
 • de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv cm3 0,90 lei
 • de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv cm3 1,20 lei
 • de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv cm3 1,50 lei
 • de peste 5001 cm3 cm3 1,80 lei

Deci, Codul fiscal nu indică direct suma spre achitare, dar proprietarii de autoturisme știu că pot să acceseze serviciul guvernamental MPay la adresa https://mpay.gov.md, unde pe lângă plata online poate să calculeze și suma ce urmează a fi achitată.

Impozit auto 2020: Taxa pentru Testarea Tehnică

Următoarea plată care trebuie achitată de posesorii de automobile este cea cea pentru testarea tehnică a automobilului. Testarea Tehnică (TT) se efectuează pentru a verifica unităţile de transport auto dacă corespund normelor şi standardelor naţionale de securitate a circulaţiei rutiere şi a protecţiei mediului înconjurător. 

Aceasta este obligatorie și nu se va efectua fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent. 

Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorie. Lista stațiilor de testare tehnică auto care activează pe teritoriul Republicii Moldova.

Tarifele percepute la revizia tehnică:

 • Motociclete – 50 lei
 • Până la 2000 – 150 lei
 • De la 2001 – 200 lei
 • De la 3501 la 10000 – 250 lei

Impozit auto 2020: Taxa RCA

În final, cea de-a treia plată este RCA, care se descifrează ca asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. 

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite. 

Plata pentru aceasta se stabilește în funcție de mai multe criterii, cum ar fi, numărul persoanelor admise la conducere, capacitatea motorului, dacă a mai fost sau nu asigurat automobilul, viza de reședință a proprietarului.

De exemplu, posesorul unui automobil cu capacitatea de 1400 cm3 va avea următoarele plăți anuale:

Calculator impozit auto 2020
Calculator impozit auto 2020

Din toate plățile, doar taxa pentru utilizarea drumurilor merge în fondul rutier. Fondul rutier se instituie în cadrul bugetului de stat și se utilizează pentru finanțarea:

 •  întreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale și locale;
  proiectării de drumuri;
 •  dezvoltării bazei de producţie a unităţilor care efectuează lucrări de întreţinere a drumurilor, procurării tehnicii şi utilajului pentru acestea;
 • producerii de materiale de construcţie rutieră;
 • lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi construcţie în domeniu;
 • administrării gospodăriei drumurilor;
 • cheltuielilor de deservire şi rambursare a împrumuturilor cu destinaţie specială aprobate prin lege, conform art.2 alin.(2) din prezenta lege.

Experții în domeniu au calculat că Fondul Rutier este format circa 90 la sută din accizele pentru produsele petroliere şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM. 

Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, prevede că, cel puţin, 50% din fond trebuie repartizate pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi reconstrucţie a drumurilor naţionale.

În ultimii 7 ani, cheltuielile anuale din fondul rutier au variat între 972,4 milioane lei (în 2018, minim) şi 1.363,9 milioane lei (în 2014, maxim).

În 2019, urmau să fie repartizați peste un miliard 24 milioane de lei din fondul rutier pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale, dar și pentru executarea lucrărilor de reparație.

realizat de Drochia Reporter cu referire la moldova.org

Distribuie acest articol: