/În Moldova va fi creat „Registrul electronic al angajaților”
Registrul electronic al angajaților

În Moldova va fi creat „Registrul electronic al angajaților”

Persoanele angajate pe teritoriul Republicii Moldova se vor regăsi într-un sistem informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”.

Acest instrument va oferi mecanisme automatizate pentru gestionarea și monitorizarea online a informației despre angajați, precum și pentru analiza riscurilor nerespectării legislației. 

Proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului este supus consultărilor publice de către Ministerul Finanțelor.

Autorii proiectului menționează că în prezent unicele surse de informații cu privire la persoanele angajate sunt datele declarate de către angajatori în dările de seamă fiscale prezentate Serviciului Fiscal de Stat, informațiile pe care le dețin Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină privind persoanele asigurate. 

Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici

De asemenea, este vorba și despre informațiile din Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, însă aceste date nu sunt suficiente pentru crearea unui registru la nivel național privind evidența raporturilor de muncă.

Conceptul se referă la un sistem informațional care va permite automatizarea persoanelor angajate în câmpul muncii, inclusiv a salariaților și zilierilor, va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă și va facilita accesul la date în timp real, indirect contribuind la combaterea fenomenelor salariului „în plic” și a muncii nedeclarate.

Registru va oferi angajatului evidență și calcul automatizat a vechimii în muncă, precum și posibilitatea de monitorizare a acțiunilor sau inacțiunilor angajatorilor aferent respectării cadrului legal din domeniul muncii. 

Angajatorul, la rândul său, va avea acces la o procedură simplificată de înregistrare la nivel central a angajaților, excluzând alte forme de raportare sau prezentare a informațiilor către diverse autorități publice din Republica Moldova.  

O altă oportunitate este gestionarea unui volum mare de date și informații aferente raporturilor de muncă pe o perioadă lungă de timp, precum și obținerea de rapoarte, statistici și situații pe baza acestora de către mai multe autorități publice dintr-o singură sursă, precum și de către utilizatori nemijlocit.

Odată cu aprobarea hotărârii, asigurarea creării, implementării, funcționării și dezvoltării Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” va fi pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat din subordinea Ministerului Finanțelor. 

Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu MF, vor elabora și prezenta Guvernului, în termen de două luni de la data implementării Sistemului informațional, proiectul de lege prin care se va propune conectarea agenților economici la Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”.

realizat de Drochia Reporter cu referire la ipn.md

Distribuie acest articol: