/Indemnizația unică la nașterea copilului 2020: Cum părinții pot solicita
indemnizația unică la nașterea copilului 2020

Indemnizația unică la nașterea copilului 2020: Cum părinții pot solicita

Indemnizația unică la nașterea copilului în 2020 a fost majorată cu 388 de lei.

Pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2020, cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului constituie 8.299 de lei.

Cererea pentru stabilirea indemnizației unice la nașterea copilului se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu al solicitantului ori al soțului/soției sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizația de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizația de maternitate. 

Cererea poate fi depusă și în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice www.servicii.gov.md și/sau pagina-web a Casei Naționale – www.cnas.md.

Mijloacele financiare necesare au fost planificate în Legea bugetului de stat pe anul 2020.

CNAS reamintește că, potrivit legislației în vigoare, indemnizațiile adresate familiilor cu copii se plătesc pentru luna precedentă.

realizat de Drochia Reporter cu referire la ipn.md

Distribuie acest articol: