/Ministerul Sănătății taie circa 25% din fondurile destinate dotării spitalelor
fondurile spitalelor

Ministerul Sănătății taie circa 25% din fondurile destinate dotării spitalelor

Pentru anul 2021 sunt planificate alocații de doar 15 milioane lei pentru dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii, din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM).

Suma este cu 25% mai mică decât a fost planificată în 2020, potrivit notei informative la proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021, elaborat și publicat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS).

Instituția nu explică motivele unei astfel de reduceri. Aceasta în condițiile în care atât ministra Viorica Dumbrăveanu, cât și premierul Chicu au susținut că alte guverne nu au avut grijă de finanțarea adecvată de la bugetul de stat a spitalelor, cu modernizarea și dotarea lor cu utilaj medical performant.

”Gradul de dotare a spitalelor este de 1,5-2,5 dispozitive medicale la un pat, pe când în ţările Uniunii Europene este în medie de 5-15 dispozitive medicale la un pat”, declara pe 9 iulie 2020, în Parlament, ministra Dumbrăveanu.

Un alt indicator alarmant, potrivit ministrei, este gradul de uzură foarte înalt a inventarului de dispozitive medicale în spitalele raionale, republicane și municipale. Astfel, peste 37% din dispozitive medicale au o perioadă de exploatare de peste 10-15 ani, iar unele – peste 30 de ani.

Și aceasta din cauza conducerilor precedente din sistemul de sănătate, afirma Viorica Dumbrăveanu.

Cheltuielile pentru sistemul medical vor crește cu circa 35%

În același timp, în proiectul legii FAOAM pe anul 2021 sunt prevăzute venituri de 11,14 miliarde lei şi cheltuieli de 11,34 miliarde lei, cu un deficit în sumă de 200 milioane lei care urmează a fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești ce urmează să se formeze la finele anului 2020.

Comparativ cu suma aprobată pentru anul 2020, este prognozată majorarea veniturilor cu 2,76 miliarde lei sau cu 32,9%, precum și a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală – cu 2,96 miliarde lei, în creștere cu 35,3%.

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense vor constitui circa 5,06 miliarde lei, ceea ce reprezintă o diminuare cu 139,46 milioane lei, la nivel de 97,3% comparativ cu suma aprobată pentru 2020 și cu 301,94 milioane lei (+6,3%) mai mult comparativ cu suma precizată pentru anul 2020.

Proiectul prevede păstrarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atât în formă de contribuție procentuală (9%) la nivelul anilor 2015-2020, cât și în formă de sumă fixă (4.056 lei) la nivelul anilor 2014-2020.

Motivul invocat de autori este situaţia economico-financiară complicată, ce se reflectă asupra posibilităţilor financiare ale populaţiei. Conform estimărilor, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoanele fizice în 2021, vor constitui circa 140 milioane lei.

În consecință, veniturile proprii ale FAOAM vor fi mai mici de 50% din bugetul planificat.

51% din buget din transferuri de la bugetul de stat

Astfel că grosul alocațiilor vor fi asigurate din transferurile din bugetul de stat – în total aproximativ 5,69 miliarde lei sau 51% din veniturile FAOAM pentru 2021.

Potrivit proiectului, sunt prevăzute transferuri de 2,93 miliarde lei din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate, prevăzute în Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (pentru care Guvernul are calitatea de asigurat). E o creștere cu circa 80 milioane lei comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2020.

Totodată sunt prevăzute transferuri de la bugetul de stat, în sumă de 2,76 miliarde lei, pentru acoperirea cheltuielilor aferente creșterii salariilor trecătoare personalului medical cu 10% implementate de la 01.04.2020 şi cu 30% implementate de la 01.09.2020.

La fel şi ca urmare a punerii în aplicare a următoarei etape de majorare cu 30% începând cu 01.01.2021 și acoperirea cheltuielilor referitor la suplimentul achitat personalului antrenat în acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19).

realizat de Drochia Reporter cu referire la ipn.md

Distribuie acest articol: