/Nina Cereteu – dosar penal, tergiversat și mușamalizat de Procuratura Drochia și IP Drochia, timp de 5 ani
Nina Cereteu, dosar penal

Nina Cereteu – dosar penal, tergiversat și mușamalizat de Procuratura Drochia și IP Drochia, timp de 5 ani

În afară de încălcări și fraude financiare, Nina Cereteu în calitate de primar a orașului Drochia a săvârșit și alte ilegalități, care au adus la consecințe grave. 

O astfel de ilegalitate este cazul copilului minor Emil Zuza, care a fost scos peste hotarele țării fără acordul unuia din părinți, iar actele ticluite pentru această acțiune penală, au fost perfectate în baza unei tutele ilegale, emise prin dispoziția primarului de Drochia, Nina Cereteu.

Ca rezultat avem dosar penal pornit pe Primarul de Drochia Nina Cereteu, în baza art.327 Codului Penal.

Sarcina de bază a acestui articol, este de a arăta, cum pe parcursul a 5 ani, Nina Cereteu a fost protejata de Procuratura Drochia in frunte cu Iurie Vrabie si Inspectoratul de Politie Drochia, in frunte cu Maxim Bernic, iar acest dosar a fost tergiversat, mușamalizat, și clasat în mod abuziv, de nenumărate ori. 

Ce dovedește legătura frauduloasă descrisa în articolul “Cine a fost „Крыша” primarului Nina Cereteu și a bandei criminale „Наша Партия” la Drochia”

Cronologia ilegalității săvârșite de primarul Nina Cereteu

Despre cazul minorului Emil Zuza, scos ilegal peste hotarele țării, am scris mai multe articole în anii precedenți. 

Acum voi prezenta doar istoria cronologică, evitând aspectele morale și lăsând doar fapte reale, fiecare din ele fiind confirmate prin acte oficiale.

Pe data de 12.03.2016, Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, emite Dispoziția N54 cu privire la instituirea tutelei asupra copilului minor, Emil Zuza:

Dispoziție ilegală emisă de către Nina Cereteu

În calitate de tutori au fost numiți Murzac Alexandru și Murzac Lionora, bunicii copilului din partea mamei – Murzac Lucia.

Dispoziția a fost emisă ilegal, deoarece nu a fost înștiințat, tatăl copilului, Veaceslav Zuza, conform legislației în vigoare. Deci, actele pentru instituirea tutelei supra minorului Emil Zuza au fost falsificate, deoarece, tatăl copilului nu a dat acordul de instituire a tutelei.

Pe data de 23.06.2016, tatăl copilului minor depune o cerere către primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, în care solicită anularea dispoziției ilegale N54 din 12.03.2016 emise de Nina Cereteu:

la care primește un refuz din partea primarului, care a invocat în mod aiurit o hotărâre de judecată din anul 2011, care nu avea nici o atribuție la instituirea tutelei:

Pe data de 26.07.2016 Veaceslav Zuza depune o plângere la Procuratura Drochia, pe numele Procurorului Șef, Iurie Vrabie, în care solicită calificarea actelor de decizie emise de către Nina Cereteu, cu implicarea specialiștilor în cadrul Direcției Asistenței Sociale a raionul Drochia, cu privire la instituirea tutelei ilegale:

În loc de a solicita de la Primărie și Asistența socială, actele pentru examinare, Procuratura Drochia, în persoana Procurorului interimar Anatolie Banaru, “futbolește” plângerea șefului Asistența Socială Tutor Golban, ca acesta să examineze cazul, fiind persoană implicată și cointeresată:

Și nici procuratura Drochia, în frunte cu Iurie Vrabie și Anatolie Banaru, nici Direcția de Asistența Socială nu a oferit nici un răspuns la această plângere, și respectiv, nu a întreprins nimic.

Ca urmare, pe data de 4 august 2016, minorul Emil Zuza a fost scos ilegal peste hotarele țarii, de către tutorul ilegal, Murzac Alexandru, în direcție necunoscută:

De menționat, că la 1 septembrie, Emil Zuza trebuia să fie școlarizat.

Pe data de 10.10 2016, Veaceslav Zuza depune o cerere cu privire la accesul la informație, în care a solicitat actele, în baza cărora a fost instituită tutela ilegală, însă Primaria Drochia, așa acte nu a prezentat:

NOTĂ – Din această inacțiune ilegală, facem următoarea concluzie, că pachetul de acte a fost falsificat. Altă lămurire logică, de ce actele nu au fost prezentate, atunci când totul e făcut conform legii, e greu de găsit. R.D.

Pe data de 07.11.2016, este depusă plângere la IP Drochia, pentru a fi atrase la răspundere persoanele responsabile din cadrul Primăriei Drochia, care nu au prezentat actele necesare:

în urma acestei plângeri secretarul primăriei Drochia a fost găsit vinovat, și amendat cu 600 de lei, însă așa și nu a fost obligat să prezinte actele solicitate:

Pe data de 13.12.2016, în urma ilegalităților primarului Nina Ceretei și inacțiunea Procuraturii Drochia și Inspectoratului de Poliție Drochia, a fost depusă o cerere de chemare în judecată, unde a fost solicitată anularea deciziei N54 din 12.03.2016 a primarului Nina Cereteu, ca fiind ilegală:

Înțelegând că procesul de judecată o să fie pierdut, Nina Cereteu și complicii săi, Murzac Alexandru și Murzac Lionora, au pus la cale un șiretlic.

Pe data de 17.07.2017 Lionora Murzac, bunica minorului dispărut, a depus la Primăria Drochia o cerere în care solicită anularea Dispoziției ilegale N54, emisă de către Nina Cereteu:

la rândul său, Nina Cereteu, în aceeași zi, emite o dispoziție prin care anulează dispoziția sa ilegală:

Graba și excelența în care a fost exercitată această acțiune, ne arată clar complicitatea acestor persoane (NOTA – la sute de cereri depuse la Primaria Drochia, mereu am primit răspuns in termen maxim 15 zile lucrătoareR.D.), dar și ne demonstrează clar, că Nina Cereteu cu Murzac Alexandru și Murzac Lionora, coinștentizau clar ilegalitatea acțiunilor săvârșite, și au întreprins o tentativă de a ascunde faptele.

Cum s-ar zice – nu-i copilul, nu-i tutela, nu-i problema…

Faptul că, în baza acestei tutele ilegale, copilul minor Emil Zuza a fost deja scos ilegal din țară, iar locul lui de aflare așa și nu a fost identificat de organele competente, pe Nina Cereteu nu a deranjat-o deloc.

Tot din acest act, vedem că Nina Cereteu se contrazice singură pe sine, atunci când în luna iulie 2016, la o luna de a fi scos Emil din țară, ea a refuzat anularea tutelei, la cererea legală a tatălui Veaceslav Zuza. 

Șă înțelegem că la acel moment, menirea acestei tutele ilegale încă nu a fost realizată.

Mai mult ca atât, cu tot tupeul de om nesimțit, Nina Cereteu oferă desinestătător, o înștiințare lui Veaceslav Zuza că a anulat tutela sa ilegal:

De obicei, Nina Cereteu trimite drochienilor înștiințări cu mărirea impozitelor locale, și doar atât.

Însă, această manipulare nu a scăpat-o pe Nina Cereteu.

Pe data de 17 mai 2018, Vladimir Craveț, judecător pe caz în cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Central, emite o Hotărâre în numele Legii, în care anulează Dispoziția N54 din 12.03.2016 a primarului de Drochia Nina Cereteu, ca fiind ilegală.

Noțiunea ILEGALĂ, este una esențială în acestă Hotărâre:

La Curtea de Apel Bălți, Hotărârea primei instanțe a fost casată, însă Curtea Supremă de Justiție, pe data de 4 decembrie 2019, a emis o Decizie irevocabilă, prin care a casat decizia Curții de Apel Bălți și a menținut Hotărârea din 17 mai 2018 a Judecătoriei Drochia, sediul Central:

Prin această decizie definitivă, CSJ a pus punct în acest dezmăț administrativ din partea Primarului de Drochia, Nina Cereteu, și practic a obligat organele competente să pornească totuși un dosar penal pe numele Primarului de Drochia. 

Cum Inspectoratul de Poliție Drochia a acoperit acțiunea ilegală a primarului Nina Cereteu

Pe parcursul acestor 5 ani, la IP Drochia au fost depuse o mulțime de denunțuri, cereri și plângeri. Însă, Maxim Bernic, a făcut tot posibilul ca să tergiverseze și să mușamalizeze ilegalitatea comisă de Nina Cereteu.

Ca urmare, nu erau intreprinse acțiuni în baza cererilor și plângerilor depuse:

 • nu erau audiate persoanele implicate
 • nu erau solicitate și cercetate actele pe caz
 • nu erau intreprinse măsuri de stabilire a persoanelor Lucia Murzac, dar și a copilului minor, Emil Zuza
 • dosarele penale erau deschise și imediat clasate

Deși Carolina Beleaev este juristul primăriei Drochia și reprezentantul acesteia în instanța de judecată, Maxim Bernic desemnează în calitate de ofițer de urmărire penală pe dosar, pe Serghei Beleaev, soțul Carolinei Beleaev. Bernic nu cunoaște ce este conflict de interese:

Nu rămâne în urmă și Marin Novac, care toată primăvara anului 2021, când Usatii se vedea cu 15 mandate în Parlament, a stat la etajul 2 a restaurantului AIVENGO, cu reprezentanții Partidului lui Usatii – Alexandr Târșu, Valerii Pavlenco, Andrian Rotaru, la un „Pahar de Votcă”.

La acel moment, Curtea Supremă de Justiție a emis Hotărîrea irevocabilă cu privire la cazul minorului Emil Zuza, prin care obligau organele de forță (IP Drochia și Procuratura Drochia) de a porni dosar penal pe Nina Cereteu.

Însă, Marin Novac și procurorul Lilia Bucătaru au întreprins o combinație frauduloasă, prin care au găsit posibilitatea de a refuza ilegal în continuare, pornirea dosarului penal pe Nina Cereteu.

Deci, au motivat refuzul, prin faptul că nu pot stabili locul de trai a Luciei Murzac, deși timp de 5 ani nu au întreprins nici o acțiune de a stabili acest fapt, chiar dacă au fost rugați de asta, prin nenumărate cereri și plângeri.

De ce această acțiune nu se încadrează în cauza penală, știe numai Marin Novac și Lilia Bucătaru:

Numai după ce Maxim Bernic și Marin Novac, au plecat din funcție (NOTA – în cazul lui Marin Novac – interimat – R.D.), și la insistența noului Procuror Șef Viorel Tureac, IP Drochia a pornit cauză penală pe numele primarului de Drochia, Nina Cereteu, transmisă conform competenței la CNA Nord. 

Cauza penală a fost pornită în baza art.327 Codului Penal a Republicii Moldova, care prevede:

Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

(1) Folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

b) săvîrşită de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

b1) săvîrșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane;

c) soldată cu urmări grave

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvîrşit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.

Cum Procuratura Drochia a acoperit acțiunea ilegală a primarului Nina Cereteu

Sub conducerea Procurorului Șef, Iurie Vrabie, procurorii Victoria Robu, Lilia Bucătaru, dar și procurorul adjunct-interimar Anatolie Banaru, au produs un dezmăț total pe acest caz, prin ce, și-au călcat în picioare epoleții, jurământul, demnitatea, onoarea și bunul simți.

Pentru a acoperi ilegalitatea comisă de către Primarul de Drochia, Nina Cereteu, ei, de nenumărate ori au pornit și au clasat dosare, în mod complet abuziv:

Ca urmare a acestor acțiuni ilegale, avem următoarele fapte:

 • Procurorii din Drochia au cercetat dosarul in afara competenții, in locul CNA
 • A fost nevoie de a ataca in judecata de nenumărate ori, pentru a anula ordonanțele procurorilor compromiși.
 • După decizia CSJ, au clasat dosarul în continuare
 • Pe linia Procuraturi Drochia și IP Drochia așa și nu sunt pornite cauze penale contrar hotărârii Curții Supreme de Justistiție

Numai după ce Iurie Vrabie a plecat din funcție, împreună cu Anatolie Banaru, procurorul Viorel Tureac a curmat parțial acest dezmăț:

CNA 

CNA Nord, nu s-a arătat un organ mai adecvat ca IP Drochia, marcă Maxim Bernic, sau Procuratura Drochia, marcă Iurie Vrabie.

Deși a primit cauza penală la dispoziție încă în luna martie 2021, până în luna octombrie, la fel nu au fost întreprinse careva acțiuni pe caz. 

Numai după o nouă plângere a tatălui copilului pierdut, carul justiției Moldave a pornit din loc, și ofițerul CNA care investighează cauza penală respectivă, s-a pus pe lucru.

În regim de urgență!!!

Concluzie

Ca urmare a tuturor ilegalităților descrise în acest articol, avem următoarele consecințe:

 • copilul minor Emil Zuza a fost scos ilegal din țară la vârsta de 6 ani și la ziua de azi, peste 5 ani de zile, locul unde se află copilul nu este determinat
 • nici Nina Cereteu, nici Maxim Bernic, nici Iurie Vrabie, nici Tudor Golban, nu cunosc următoarele – este viu Emil Zuza, sau nu; Emil Zuza este școlarizat, sau cerșește prin subteranele Moscovei; Emil Zuza a mâncat azi ceva, sau strânge resturi pe la gunoiești; Emil Zuza vrea sa-l vadă pe tatăl său, ori deja nici nu-l mai ține minte; Emil Zuza este vesel, sau este abuzat, bătut și agresat de un tată vitreg, în străinătate;
 • Nina Cereteu având în spate așa acoperire, pe parcursul acestor ani a ușurat bugetul orașului Drochia, fără frică de a fi trasă la răspundere, iar orașul Drochia a pierdut 5 ani de dezvoltare. Deși totul putea fi curmat încă in 2016…

Nu mai vorbesc de aspectul moral, atunci când Nina Cereteu, în funcția sa publică, mereu se acoperă cu familia sa, cu copiii sai, care sunt bine mersi, alături de părinți.

Dar iată că minorului Emil Zuza nu ia mers cu Nina Cereteu…

Aveți grijă de voi, și de copii voștri, că primarului Nina Cereteu îi este complet indiferent…

Radu Druță

Distribuie acest articol: