/Pensiile din Republica Moldova vor crește de la 1 octombrie cu 1,07%
Pensiile vor crește

Pensiile din Republica Moldova vor crește de la 1 octombrie cu 1,07%

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a anunțat că pensiile vor crește de la 1 octombrie cu un coeficient de 1,07%, care este egal cu rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs.

Potrivit ministerului, proiectul Hotărîrii de Guvern a fost elaborat în temeiul art.12 și 13 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii. Or, art.13 din legea menționată supra prevede că pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie.

Astfel, la 1 aprilie coeficientul de indexare constituie rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

De la 1 octombrie 2020, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 1.143,57 lei reieșind din aplicarea coeficientului de indexare menţionat asupra cuantumului pensiei minime în vigoare pînă la 01.10.2020 (1.131,46 lei).

Diferenţa dintre cuantumul pensiei minime şi cuantumul pensiei calculate se va achita din mijloacele bugetului de stat.

În acelaşi timp premierul Ion Chicu a propus ca, pentru sporirea măsurilor de protecție socială a persoanelor cu venituri mici, beneficiarii de pensii al căror cuantum este sub 3.000 lei și beneficiarii de alocații sociale, să fie alocat un suport financiar unic majorat de 900 lei. Cuantumul suportului financiar unic majorat se va acorda la 1 octombrie 2020.

Premierul Ion Chicu a spus că astfel indexarea reală a pensiilor va fi de 5%. Totodată, el a dat asigurări că de la 1 ianuarie 2021 vor avea loc şi alte majorări de pensii.

Menționăm că scopul indexării anuale este reactualizarea periodică a mărimii pensiilor de asigurări sociale de stat, care este specifică prin caracterul său anual, permanent şi obligatoriu. Indexării sunt supuse toate categoriile de pensii, indiferent de tipul acestora, mărimea pensiei şi nu de la caz la caz.

realizat de Drochia Reporter cu referire la mold-street.com

Distribuie acest articol: