/Pescuit legal în Moldova: Poliția de Frontieră anunță cum să obții permisul de pescuit
Pescuit legal în Moldova

Pescuit legal în Moldova: Poliția de Frontieră anunță cum să obții permisul de pescuit

Din data de 16 iunie anul 2020, se redeschide procesul de pescuit legal în obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova.

În acest sens, Poliția de Frontieră anunță că a reluat procesul de eliberare a permiselor de acces în zona de frontieră și a autorizațiilor pentru toate tipurile de activitate.

Pentru obținerea permisului de acces în zona de frontieră este necesar de prezentat:

– cererea pentru eliberarea permisului de acces în zona de frontieră, conform anexei nr. 4 al HG nr.297 din 11.05.2017 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a RM;

– copia de pe actul de identitate, iar la necesitate – și copia de pe actul care atestă scopul aflării în zona de frontieră;

– declarația pe propria răspundere privind lipsa de antecedente penale și încălcări anterioare ale legislației cu privire la frontiera de stat, precum și privind respectarea legislației în vigoare în timpul aflării în zona de frontieră.

Pescuit legal în Moldova: Regulamentul de obținere a permisului de acces

Potrivit Poliției de Frontieră, cererea pentru eliberarea permisului poate fi depusă de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și, respectiv, sunt posesoare de buletine de identitate. Accesul în zona de frontieră a copiilor minori se permite doar cu însoțitor legal, cu prezentarea adeverinței de naștere a copilului (copiei autentificate la notar).

Permisul nu este necesar pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localitățile ale căror hotare se află în acea zonă, dar ele sunt obligate să dețină asupra lor și să prezinte la cererea polițistului de frontieră acte de identitate care confirmă lipsa necesității de deținere a permisului.

Toate persoanele care merg în zona de frontieră sunt obligate să informeze în prealabil (telefonic, verbal sau electronic) subdiviziunea Poliției de Frontieră despre desfășurarea activităților în zona de frontieră, despre datele de identitate ale persoanelor, locul, perioada și scopul aflării, precum și datele despre mijlocul de transport terestru sau plutitor.

Termenul de examinare a cererii este de 10 zile lucrătoare.

Regulament cu privire la activitățile de agrement

Toate activitățile de agrement în zona de frontieră se admit numai în perioada luminoasă a zilei.

Cererea însoțită de actele menționate supra, poate fi depusă la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (str. Petricani 19), sau la subdiviziunile Poliției de Frontieră cu respectarea măsurilor de protecție individuală (purtarea obligatorie a măștilor de protecție și mănușilor, respectarea distanței sociale).

Reamintim că în conformitate cu Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.15 din 12 iunie 2020 se interzice până la 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în grupuri mai mari de trei persoane în locuri publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.).

Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente. Se interzice aflarea, persoanele în vârstă de peste 63 ani, în spațiile publice și în afara domiciliului fără necesitate stringentă.

realizat de Drochia Reporter cu referire la știri.md

Distribuie acest articol: