/Polița de asigurare medicala 2021: Ce trebuie să ştie moldovenii
Polița de asigurare medicala 2021

Polița de asigurare medicala 2021: Ce trebuie să ştie moldovenii

Portalul Bizlaw a publicat 10 întrebări şi rîspunsuri legate de polița de asigurare medicala 2021.

1. Ce este prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă?

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este o contribuţie bănească pe care persoanele fizice neangajate, care nu fac parte din categoriile de persoane asigurate de Guvern, o achită anual, asigurându-şi riscul de îmbolnăvire.

2. Cât va fi prima în sumă fixă în anul 2021? Suma se schimbă de la an la an?

Mărimea primei de asigurare în sumă fixă este stabilită prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, adoptată în fiecare an de Parlament. Pentru anul 2021, mărimea primei va fi de 4.056 de lei. De menţionat că pe parcursul ultimilor ani aceasta a rămas neschimbată.

3. Cine anume are obligaţia de a achita prima de asigurare în sumă fixă?

În sistemul AOAM, asiguratul este persoana fizică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi, persoane care fac parte din următoarele categorii de plătitori:

  • proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
  • fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
  • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
  • titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
  • persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă.
  • alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi, nu fac parte din niciuna din categoriile enumerate mai sus şi nu sunt asiguraţi de Guvern, şi care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar);
  • străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel;
  • persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal;
  • persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor;
  • mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii, administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii.

4. Care este perioada legală de achitare a primei în sumă fixă?

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este achitată în fiecare an de la 1 ianuarie până la data de 31 martie inclusiv, perioadă în care sunt aplicate şi reduceri pentru unele categorii de plătitori.

5. Despre ce fel de reduceri este vorba?

Persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri în mărime de 50%, 60% sau 75% din valoarea primei.

Astfel, în 2021, proprietarii de teren agricol vor putea beneficia de reduceri de 75% şi achita 1014 lei. La rândul lor, persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, vor beneficia de reduceri de 60% şi vor achita 1622,40 lei.

Totodată, fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova vor achita 2028 de lei, ceea ce reprezintă 50% din prima de asigurare medicală.

6. Cum poate fi achitată prima în sumă fixă?

Proprietarii de teren agricol şi persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, vor achita prima de asigurare medicală obligatorie prin intermediul serviciilor teritoriale de relaţii cu beneficiarii ale CNAM.

Totodată, fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova pot achita prima de asigurare prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay sau la ghişeele oficiilor poştale, ale băncilor comerciale.

Doritorii de a achita prima de asigurare cu cardul bancar sau de pe un dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze pagina mpay.gov.md, să selecteze câmpul „Alege serviciul”, să aleagă serviciul „Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă”, să introducă datele solicitate în formular după care să urmeze paşii necesari, în funcţie de modalitatea de achitare. În cazul plăţii prin MPay nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.

Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie vor efectua plata la orice bancă sau agenţie teritorială a CNAM şi trebuie confirmată ulterior la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.

7. Unde se duc banii achitaţi în mod individual pentru asigurarea medicală obligatorie şi pentru ce sunt utilizaţi?

Primele de asigurare medicală în sumă fixă, alături de cele sub formă de contribuţie procentuală din venituri (salariu şi alte recompense) şi de transferurile din bugetul de stat pentru persoanele asigurate de Guvern sunt colectate în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Majoritatea banilor acumulaţi (97%) sunt destinaţi serviciilor medicale pe care Compania Naţională de Asigurări în Medicină le achită atât instituţiilor medicale publice, cât şi private în baza contractelor încheiate. Cealaltă parte este utilizată pentru activităţi de profilaxie (imunizare, screening-uri), dezvoltarea şi modernizarea prestatorilor de servicii medicale, gestionarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

8. Ce se întâmplă în cazul neachitării?

Începând cu 1 aprilie, persoanele care nu s-au asigurat în termenul stabilit de legislaţie vor plăti integral prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, precum şi penalităţi (0,1% din suma primei pentru fiecare zi de întârziere), sancţiuni financiare, după caz, iar statutul de asigurat va fi acordat după şapte zile din momentul achitării.

9. În cât timp după achitarea primei în sumă fixă CNAM oferă statutul de asigurat?

Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie. În cazul în care prima este plătită după data de 31 martie, statutul de asigurat este acordat peste 7 zile din momentul achitării primei şi a penalităţilor aferente acesteia.

10. Cât timp este valabil statutul de asigurat al persoanei care a achitat prima?

Statutul de persoană asigurată în mod individual este valabil până la data de 31 decembrie a anului de gestiune pentru care a fost achitată prima de asigurare medicală obligatorie.

realizat de Drochia Reporter cu referire la bizlaw.md

Distribuie acest articol: