/Primăria Pelinia: Delapidări de milioane de lei din bugetul local (Partea I)

Primăria Pelinia: Delapidări de milioane de lei din bugetul local (Partea I)

În ultimul timp, primarii din Republica Moldova vorbesc mult despre transparență, însă fac totul ca să ascundă informația de interes public, care ne-ar putea demonstra, cât de integri sunt.

Majoritatea primăriilor din raionul Drochia, nu au pagini web, așa cum cere legea cu privire la transparență decizională, iar dacă au, nu o să găsiți pe ele informații cu privire la prescripțiile emise de către Direcția Teritorială Inspectare Financiară în urma controalelor efectuate.

Primarii, în cârdășie cu consilierii locali, acoperiți deseori de organele competente, cum ar fi Poliția, CNA, procuratura și Cancelaria de Stat. 

Mână pe mână se spală, este devizul demnitarilor și clasei politice actuale din Republica Moldova.

Drept exemplu ne servește Primarul de Pelinia, Titus Sărăteanu, care este deja renumit prin faptele sale de traseism politic, abuzuri față de presă și beție la serviciu.

Mai jos vă prezentăm datele Inspecției Financiare din 05.12.2019, care nu se regăsește pe pagina oficială a primăriei Pelinia.

Inspecția Financiară Primăria s. Pelinia, r-nul Drochia

Premii, salarii și combustibil nejustificat

In rezultatul inspectării s-a constatat, că in încălcarea prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, executorii de buget ai Primăriei n-au asigurat pe deplin lichidarea neajunsurilor și încălcărilor depistate în cadrul inspectării precedente.

Contrar prevederilor, cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabila si raportarea financiara in sistemul bugetar, au fost admise cheltuieli nelegitime in sumă de 189,8 mii lei, inclusiv:

45.5 mii lei, suma premiilor unice acordate primarului si directorilor din Instituțiile de Educație Timpurie, in lipsa acordului organului ierarhic superior;

25.1 mii lei, suma plaților salariale achitate ca premii administrației primăriei mijloacele bănești fiind încasate (fără a fi depuse pe contul bancar) in rezultatul executării prescripției in baza Raportului de inspectare precedent:

23.3 mii lei, suma premiilor unice si pentru performanță achitate salariaților sancționați, fără revocarea sancțiunii in decursul unui an;

9,6 mii lei, suma plaților salariale achitate la 8 angajați care au lipsit de la serviciu nemotivat, aflându-se peste hotarele țarii in timpul orelor de munca;

6,3 mii lei, suma plăților salariale achitate pentru suprapunerea orelor de munca, in rezultatul activității prin cumul:

6,2 mii lei, suma indemnizațiilor de concediu, achitate angajaților cu majorarea neîntemeiată a zilelor calendaristice pentru concediu;

5,3 mii lei, suma premiilor unice acordate angajaților aparatului Primăriei si a subdiviziunilor subordonate cu depășirea mărimii salariului de funcție;

5,0 mii lei, suma plaților salariale achitate persoanelor fizice peste limita aprobata in devizul de cheltuieli;

1,7 mii lei, suma indemnizației de concediu achitate unei angajate pentru perioada când real se afla in concediu din cont propriu;

0,3 mii lei, suma plaților salariale achitate unei angajate privind îndeplinirea muncii prin cumul, în lipsa tabelului timpului efectiv lucrat;

25.4 mii lei, trecerea la cheltuieli a combustibilului (benzina) in lipsa stocului faptic.

0,7 mii lei, trecerea la cheltuieli a combustibilului (benzină) in lipsa documentelor justificative;

0,1 mii lei, suma compensată pentru cheltuielile de deplasare, in lipsa prezentării biletului de călătorie.

Aferent la plățile salariale achitate nelegitim au fost calculate și achitate nelegitim contribuțiile asigurărilor sociale de stat obligatorii şi primele obligatorie de asistență medicală în sumă de 35.3 mii lei;

Venituri deminuate și neîncasate

Contrar prevederilor  din Planul de conturi contabile in sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară in sistemul bugetar elaborate in scopul organizării evidentei contabile în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216/2015, au fost diminuate şi neîncasate venituri in bugetul local in suma de 140,20 mii lei inclusiv:

 – 67.5 mii lei, plați de arendă a terenurilor publice neînregistrate în evidența contabila si neîncasate in termenii stabiliți de la agenții economici şi persoanele fizice din teritoriu:

60.3 mii lei, venituri ratate, ca urmare a neîntreprinderii de către primărie a măsurilor legale de luarea în gestiune a terenului agricol neapreciat cu suprafața de 77,0689 ha si neincheierea contractelor de arendă a terenului respective:

5,9 mii lei, venituri neîncasate, ca urmare a diminuării suprafeței cu 7,55 ha a terenului aferent transmis in arenda;

5,8 mii lei, venituri ratate, ca urmare a utilizării de către 2 agenți economici a spațiului in incinta Primăriei, pentru desfășurarea activităților economice, in lipsa contractului de locațiune:

0,6 mii lei, din darea în folosință a încăperilor sus menționate, in lipsa desfășurării licitației publice şi neaplicarea pasului de licitație;

0,1 mii lei, venituri neîncasate in rezultatul neachitării impozitului privat (19) de la vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publica.

Terenuri utilizate neautorizat

Contrar prevederilor art. 14 alin. (2) lit. e), 29 alin. (1) lit. g) 74 si 77 din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 6, 10, 13, 14 şi 66 din Codul funciar adoptat prin Legea nr. 828/1991, art. 1515 alin.(1) din Titlul IV din Cartea a IV-a a Codului civil nr. 1107/2002, de către autoritatea publică locală, pentru perioada 2002 -2019, n-au fost intreprinse măsuri pentru legiferarea conforma a terenurilor neapreciate cu suprafața totala de 110.43 ha (cote de terenuri a 104 persoane neidentificate), n-a asigurat trecerea acestor terenuri in posesiunea sau proprietatea UAT, ca urmare terenurile menționate sunt utilizate neautorizat.

In lipsa contractelor de arendă, din anul 2002 pana in prezent, conform prevederilor art. 10 alin.(10) din Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare cumpărare a pământului, conform calcului efectuat, plata minimala pentru predarea acestor terenuri in arenda constituie 1255,9 mii lei, fiind prejudiciat bugetul local cu aceeași suma.

Totodată, s-a constatat că pentru terenurile agricole neapreciate, de la persoanele neidentificate înregistrate ca deținători de terenuri (din care 57 persoane sunt decedate), indicate in cărțile de privatizare din cadrul Primăriei, sau de la agentul economic care prelucrează aceste terenuri nu a fost încasat in buget impozitele aferente acestor terenuri.

De menționat, că amplasarea in natură a terenurilor nedistribuite este identificată prin extrasele din registrul bunurilor imobile, pe fiecare cotă.

Cheltuieli neregulamentare

Cu derogare de la prevederile art. 73 alin. (1) şi (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 19 din Legea contabilității nr. 113/2007, pct. 9 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din R.M., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012, au fost admise cheltuieli neregulamentare în sumă de 140,6 mii lei. Inclusiv:

117,4 mii lei, trecerea la cheltuieli a combustibilului (benzină și motorină) în baza actelor de decontare privind repartizarea cantității respective pe instituții, fără indicarea destinației utilizării acesteia;

16,6 mii lei, suma plaților salariale achitate persoanelor fizice cu care au fost încheiat contracte de prestare servicii (ajutor al specialistului pe reglementarea regimului funciar), in lipsa Deciziei Consiliului local;

2,0 mii lei, suma compensată pentru cheltuielile de detașare, în lipsa prezentării documentelor primare, în cadrul inspectării fiind prezentată confirmarea deplasării);

Aferent plaților salariale achitate neregulamentar au fost calculate şi achitate neregulamentar contribuțiile asigurărilor sociale de stat obligatorii şi primele obligatorie de asistență medicală în sumă de 4,6 mii lei;

În total obținem suma de 1.726.500 lei, delapidări de la bugetul local Pelinia timp de 4-5 ani, sau un termen de cârmuire a uni primar, marcă Titus Sărăteanu.

Și asta fără a socoti despre delapidările comise prin intermediul Întreprinderii Municipale “Gospodăria Comunală din s.Pelinia”, despre care vom afla în articolul următor.

Abonează-te la Drochia Reporter și pe Telegram pentru a afla rapid noutățile:https://t.me/drochia_reporter

Radu Druță, Drochia Reporter

Distribuie acest articol: