/Problemele locale și soluțiile în viziunea tinerilor – satul Hăsnășenii Noi
satul Hăsnășenii Noi

Problemele locale și soluțiile în viziunea tinerilor – satul Hăsnășenii Noi

Proiect CILS finantatori

    ,,Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai…“

Hăsnășenii Noi, satul meu natal…

Rostindu-i numele mă cuprinde, aș spune, un val de tristețe, poate dezămăgire, fiindcă de amenajarea și prosperitatea localității se preocupă doar autoritățile.

O problemă majoră care cuprinde întrega localitate este desigur problema  ecologică. Mediul în care trăim, sub influența diverselor surse de poluare, devine tot mai poluat. O problemă pe care deseori o ocolim, în consecință fiind afectat solul, apa și aerul – ca rezultat și sănătatea noastră.

Prima sursă de poluare ar fi o cantitate enormă de CO2 ce se degajă în aer de la automobile. Suntem în sat …  mediu rural, străzile pe distanțe mici și cred că ar trebui să reducem deplasarea cu ajutorul automobilelor în favoarea mersului pe jos .

A doua sursă ar fi deșeurile menagere, cea mai dureroasă și frecventă problemă. Cred că pentru locuitorii satului Hăsnășenii Noi e cunoscut faptul că la margine de sat e amplasată o gunoiște neautorizată. Gunoiștea crește de la o zi la alta…

E cunoscut faptul că așa menajere se descompun destul de greu, astfel în curând la intrarea sau la ieșirea din sat vor crește ,,MUNȚI”, care au ca factor de formare – indiferența consătenilor. Chiar de este o obișnuință de a duce acolo deșeurile, educația societății lasă de dorit.

O soluție pe care o văd în acest sens ar fi organizarea unor campanii de solubrizare, cu implicarea nu numai a tineretului, dar și a maturilor, deoarece participând la câteva traininguri de promovare a unor valori în localitate, am înțeles că tineretul nu este auzit.

Educarea copiilor este mai simplă, pe când a celor maturi necesită un efort consistent. Un pas spre educarea populației a fost realizat prin amenajarea urnelor în centrul localității…. deși pare a fi banal în societatea de azi, dar impactul încă lasă de dorit.

Apele – chiar de avem puține bazine acvatice în localitate, cu părere de rău și acelea sunt valorificate irațional. E prezent acel proces numit ,,înflorirea apei”. Apa din lacuri e folosită pentru irigații, neținând cont de suprafața acestuia, cantitatea de apă fiind prea mică. În deosebi lacul de lângă sat reprezintă un piesaj de care satul are nevoie.

Cred eu că educația acestei generații are o mare importanță, deaceea propun unele idei și posibile soluții:

  • Pe panoul ce stă la intrarea în primărie să fie amenajat un loc unde se vor plasa informații despre concursurile, proiectele la care ar putea participa atât elevii cât și locuitorii satului, precum și pe pagina de facebook a satului;
  • Promovarea valorilor satului prin organizarea unor sărbători specifice localității.
  • Organizarea și susținerea unui grup local  de tineri, cu inițiativă și dorință de a schimba ceva în jurul lor, care ar explica ușor/altfel anumite lucruri ce țin de localitate sau lucruri de ordin general.

NOI suntem viitorul. Suntem cei modelați de trecut, influențați de prezent și cei ce vom forma viitorul. Acțiunea pune în lucru toate elementele societății. Trebuie să creem un exemplu. Vă provoc să acționăm împreună.

Toderean Andreea, 16 ani

Poriect CILS disclaimer
Distribuie acest articol: