/Proiect C.I.L.S. – Implicarea contează!
Proiect CILS

Proiect C.I.L.S. – Implicarea contează!

Calitatea vieții locuitorilor  este direct proporțională cu calitatea actului de guvernare locală, prin urmare, pentru o îmbunătățire a acestui proces, accentul trebuie pus pe colaborarea dintre locuitori și administrație.

Managerii proiectului CILS Angela Croitor și Natalia Rotari, sunt  ferm convinse că implicarea și sugestiile venite de la locuitori sunt binevenite și facilitează decizii benefice pentru societate.

Actorii sociali informați și abilitați în domeniu își manifestă influența prin intervenții locale în scop de schimbare a comportamentului administrației publice locale, stabilesc un dialog lucrativ.

Problema lipsei dialogului dintre cetățeni și APL se răsfrânge asupra unei populații largi inclusiv și în teritoriul raionului Drochia.

Populația nu dispune de cunoștințe eficiente ce ar determina implicarea în procesul decizional a tuturor membrilor societății civile, precum și a reprezentanților business-ului local.

Prin intermediul proiectului C.I.L.S., proiect regional,  ne propunem să îmbunătățim dialogul local. Proiectul e susținut și finanțat de Uniunea Europeană în cadrul proiectului national ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

E implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat, a demarat în luna noiembrie 2019 pe un termen de 12 luni.

În teritoriul raionului Drochia se vor desfășura un șir de activități în vederea soluționării problemelor locale prin participarea cetățenilor la procesul decizional și în viața publică a localităților de baștină (28 de localități din cadrul raionului).

Activitățile în cadrul proiectului se vor axa inclusiv pe experiența Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) “Valea Cuboltei” și “Calea Dropiei”, constituite în teritoriul raionului Drochia prin intermediul programului LEADER în perioada 2018-2019, și vor tinde spre abilitarea beneficiarilor, în scopul încurajării participării celor 3 sectoare la viața publică a localităților.

Considerăm că atragerea sectorului civic și antreprenorial în dialog cu sectorul public va oferi un suflu nou activității APL-urilor, sporind transparența și eficiența guvernării locale, inclusiv pe partea de bugetare.

Distribuie acest articol: