/Concursul de mini-proiecte pentru grupuri de elevi/tineri „Implicarea noastră contează!”
Regulamnet

Concursul de mini-proiecte pentru grupuri de elevi/tineri „Implicarea noastră contează!”

1. DESPRE CONCURS

Descrierea grupului ţintă: Concursul se adresează grupurilor de tineri cu vârsta de  13 – 18 ani, locuitori ai raionului Drochia

Criterii de eligibilitate: vor fi evaluate mini-proiectele ce vor corespunde structurii generale și vor fi completate conform formularelor prestabilite de concurs (vezi formularele de mai jos); scopul proiectului va contribui la sporirea transparenței decizionale, consolidarea comunității, participarea în procesul decizional, comunicarea efectivă locală ș.a. 

2. ORGANIZATOR

Concursul este organizat în cadrul proiectului C.I.L.S. (Colaborare pentru Identificarea Soluțiilor Locale), finanțat de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer Stiftung, implementat de ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ  ,,Viitorul din Maramonovca” – organizație non-guvernamentală, care își desfășoară activitatea pe teritoriul raionului Drochia.

3. SCOPUL CONCURSULUI

Implicarea grupurilor de tineri în activități de consolidare a comunității și în procesul decizional la nivel de localitate.

4. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

4.1. Pot participa la Concurs orice grup formal/nonformal de tineri din localitățile de pe teritoriul raionului Drochia.

4.2. Înscrierea la Concurs se face paralel cu trimiterea materialelor de concurs – a proiectului pe următoarea adresă de email: cils.2019.2020@gmail.com .

4.3 Proiectele bine structurate și coerente vor fi mediatizate și premiate

5. DURATA ȘI DESCRIEREA CONCURSULUI

Probă de Concurs constă în realizarea unui mini-proiect comunitar, cu implicarea diferitor actori locali: APL, antreprenori, cetățeni ș.a.

Termen limită de prezentare: 20 septembrie 2020.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Distribuie acest articol: