/Stare de urgență în Moldova: 12 acțiuni care vizează cetățenii
Stare de urgență

Stare de urgență în Moldova: 12 acțiuni care vizează cetățenii

Hotărârea Parlamentului care a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020 a fost publicată, ieri, în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, pe perioada stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

 1. instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
 2. instituirea unui regim special de circulaţie pe teritoriul ţării;
 3. introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
 4. stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entităţile;
 5. interzicerea desfăşurării adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;
 6. dispunerea, la necesitate, a raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
 7. coordonarea activităţii mijloacelor de informare în masă privind: a) informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei; b) familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale; c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii;
 8. modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
 9. interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
 10. chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
 11. efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
 12. efectuarea altor acţiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Ce prevede hotărârea adoptată cu privire la Stare de urgență

Hotărârea adoptată astăzi prevede că dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Toate dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova intră în vigoare din momentul adoptării.

Parlamentul Republicii Moldova va informa, în termen de 3 zile, Secretarul General al ONU şi Secretarul General al Consiliului Europei despre prezenta hotărâre şi cauzele adoptării acesteia.

Hotărârea a intrat în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de informare în masă şi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

realizat de Drochia Reporter cu referire la moldpres.md

Distribuie acest articol: